Neler yeni

Sohbete Başlayın!

Sohbet kategorilerimizde istediğiniz gibi sohbet edebilirsiniz

Neler Yeni

Paylaşılan yeni konu ve mesajları görüntülemek için tıklayın

İletişime Geçin!

Yetkililerimiz ile forumumuz hakkında iletişime geçmek isterseniz buraya tıklayın

ForumSohbetim.Com'a

Hoş Geldiniz.


Daha iyi bir Forumsohbetim deneyimi yaşayabilmek adına lütfen üye olunuz.

Arama sonuçlarınız

 1. K

  İmam-ı Tirmizi

  Veli ve büyük hadis âlimi. İsmi, Muhammed bin Ali bin Hasan bin Bişr ez-Zâhid, künyesi Ebu Abdullah’tır. Doğum tarihi bilinmeyen Hakim-i Tirmizi, doğum yeri olan Tirmiz’de uzun müddet kaldı. Sonra Belh’e gitti. Orda bir müddet kaldıktan sonra Nişabur’a geldi. 932 (H. 320) senesinde şehit edildi...
 2. K

  İmam-ı Ebu Davud

  Kütüb-i Sitte denilen meşhur altı hadis-i şerif kitabından biri olan Süneni Ebu Davud’un sahibi. İsmi, Süleyman bin Eşas bin İshak bin Beşir’dir. Ebu Davud künyesiyle meşhur olup, Sicistâni nisbesiyle bilinir. 817 (H.202)’de Sicistan’da doğdu. 889 (H.275)’de Basra’da vefat etti. Küçük yaşta...
 3. K

  İmam-ı Nesai

  Büyük hadis ve fıkıh âlimi. Künyesi Ebu Abdurrahman; ismi, Ahmed bin Şuayb bin Ali bin Sinân bin Bahr bin Dinar’dır. İmam-ı Nesai diye meşhurdur. Aslen Horasan’ın Nesa şehrindendir. 830 (H. 214) yılında orada doğdu. 915 (H.303)te Filistin’in Remle şehrinde vefat etti. Mekke’de vefat ettiği veya...
 4. K

  İmam-ı Beyheki

  Meşhur hadis ve fıkıh âlimi. İsmi Ahmed bin Hüseyin, künyesi Ebu Bekir'dir. Nişabur'un Beyhek kasabasından olduğu için Beyheki diye meşhur olmuştur. Beyhek kasabasına bağlı Hüsrevcird köyünde 994 (H. 384) senesinde doğdu, 1066 (H. 458)da Nişabur'da vefat etti. Küçük yaşta ilim tahsiline...
 5. K

  İmam-ı Taberani

  Meşhur tefsir, hadis ve fıkıh âlimlerinden. İsmi, Süleymân bin Ahmed bin Eyyub bin Mutayr eş-Şâmi el-Lahmi et-Taberani; künyesi Ebul-Kasım’dır. 873 (H.260) senesi Safer ayında Şam’ın Taberiyye kasabasında doğdu. İsfehan’a yerleşti. 970 (H.360) senesi Zilkâde ayının sonlarına doğru 100 yaşlarında...
 6. K

  İmam-ı Nevevi

  Şafii âlimlerinin büyüklerinden. İsmi Yahya bin Şeref, lakabı Muhyiddin, künyesi Ebû Zekeriyya’dır. 1233 (H.631) senesinin Muharrem ayında, Şam’ın güneyindeki Nevâ kasabasında doğdu. Doğduğu yere nispetle Nevevi denmiştir. 1277 (H.676) yılının Receb ayında vefat etti. Muhyiddin Ebû Zekeriyya...
 7. K

  Diğer hadis âlimleri

  İbni Ebi Şeybe: Ebu Bekir Abdullah bin Muhammed, hâfız idi. Yüz bin hadis-i şerifi ravileri ile birlikte, ezber bilene (Hâfız) denir. 850 de vefat etti. (Müsned) kitabı meşhurdur. Darimi: Abdullah bin Abdurrahman hâfız Ebu Muhammed, 798 de Semerkand’da doğdu, 869 da vefat etti. Hadis âlimidir...
 8. K

  Kuran'da Zamanda Yolculuk Mümkün Mü?

  Kuranı Kerim de Büyük Sır, Zaman Yolcusu Gizemi! Zamanda Yolculuk Mümkün Mü? Kutsal Kitabımız Kuranı Kerim içerisindeki Ayetler, İslam Tarihinde Yaşanmış Olaylar ve Hadiseler Işığında Zamanda Yolculuk Meselesini Araştırıyoruz. Net bir şekilde tarihteki en önemli ve ilginç olay zaman yolculuğu...
 9. K

  Hz Lut Peygamber

  Yeryüzünün ilk sapık insanları Sedomlular Hz.Lut, İbrahim peygamberin kardeşinin oğluydu. Babil'den hicret ederlerken Hz.İbrahim Şam tarafına hicret etti, Hz.Lut da Sedum kavmine hicret etti. Sedum Halkı yeryüzünün en ahlaksız kavmiydi. Herkesle dalga geçer. Yoldan geçen erkeklere tacizde...
 10. K

  Hz Zekeriya ve şehit edilişi

  Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre, Hz. Meryem hurma ağacının altında ilâhî rahmete ve feyze muhatap olmuştu. Üzerindeki korku, mahzunluk gitmişti. Mevsim kış olmasına rağmen hurma ağacı meyvesini vermiş, daldaki hurmalar Hz. Meryem'in önüne dökülmüştü. İşte bu sırada İsa Aleyhisselâm dünyaya...
 11. K

  Hz Eyyüp peygamber

  Sabır İmtihanı Hz.Eyyüb, İshak Peygamberin neslindendir. Dedesinden kalma çok büyük mirasları olduğu için, çok zengin bir kimseydi. Her ne kadar zengin olsa da hiç kötülüğe bulaşmıyor, zenginlik kendisini saptırmıyordu. Bir gün, Allah herkese Hz. Eyyüb'ün sabrının herkese ulaşması için onu...
 12. K

  HIZIR PEYGAMBER VE HIZIR ORUCU

  HIZIR NEBİ HAKKINDAKİ BİLGİLER Ebü Hüreyre’den rivayet olduğuna göre: "....Hz.Muhammed, Hızır’a Hızır denilmesinin sebebini izah ederken şöyle buyurmuştur: Hızır otsuz kuru bir yere otururdu’da ansızın o otsuz yer yeşillenerek peşi sıra dalgalanırdı...." Kaynak: Sahih-i Buhari, hadis No:1389...
 13. K

  HZ LUT VE LUT KAVMİNİN HELAKI - SESLİ KİTAP

  Üç büyük melek ahlaksızlıgı meşrulaştırmış bir kavim olan Lut kavmini Allah'ın emri ile helak etmestir. Bugun dahi bu kavmin kalıntılarının bulunması insanlık için büyük ibrettir.
 14. K

  NUH ALEYHİSSELÂM’IN GEMİSİNİ İNŞÂSI

  Nuh aleyhisselâmın kavmi ona tuzak kurup aralarından çıkarmak istediler. Hak Teâlâ da onları yeryüzünden silip çıkardı. Semânın kapılarını açtı, tûfan vücuda geldi. Allâhü Teâlâ: Ey Tufan, bana ve resûlüme inanmayanları helâk et” diye emretti. Tûfan vakti yaklaşınca Cebrâil aleyhisselâm geldi...
 15. K

  Peygamberlerin Ortak Nitelikleri

  Peygamberler bizim gibi insandır. İnsan olmak bakımından onlar da bizim gibi oturup kalkar, yer içer, gezer, çoluk çocuk sahibi olur, hastalanır ve ölürler. Bu nitelikleriyle aramızda fark yoktur. Bu durum onlar için bir eksiklik değildir. Fakat onlar Allah'ın en seçkin kulları ve elçileridir...
 16. K

  PEYGAMBERLER KABİRLERİNDE DİRİDİRLER

  Peygamberler Aleyhimüsselam vefâtlarından sonra rûhları kendilerine iâde olunur. Onlar şehîdler gibi Hak Teâlâ katında diridirler. Hadîs-i şerîfte şöyle buyuruldu: “Muhakkak peygamberler kabirlerinde kırk günden fazla bırakılmazlar. Lâkin onlar sûra üfürülünceye kadar Hak Teâlâ huzûrunda namaz...
 17. K

  www.chataskim.net

  Aramıza hoşgeldiniz başarılar diliyorum @By_Mehmet
 18. K

  Irc.ZoomSohbet.Com - Alırız bi hayırlı olsun

  Aramıza hoşgeldiniz hayırlı olsun başarılar diliyorum @SizofErsin ForumSohbetim Yönetimi
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Üst